събота, 22 декември 2012 г.

Заявление за издаване на разрешение за строеж (остъкляване на тераса)

Образец!
                                                                                                                      ДО                                                                  ГЛАВНИЯ    АРХИТЕКТ
                                                                                                                      НА ОБЩИНА__________

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за строеж по чл. 147, ал 1 т.12 от ЗУТ
(за остъкляване на тераса)

От:
1.________________________________________________________________________________                  Собствено, бащино и фамилно име
с постоянен адрес: __________________________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________________
                 Собствено, бащино и фамилно име
с постоянен адрес:_________________________________________________________________
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

  Желая /желаем на основание чл.148 ал.1, да ми бъде издадено разрешение за строеж
 по чл.147,ал.1 от ЗУТ в УПИ ________ кв. ____________, ж.к. __________________________
по плана на гр. ______________________________, намиращ се на адрес:_________________,
представляващ строеж със следното описание:________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                     (описват се вида и параметрите на остъкляването)

 ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Документ за собственост
2.Становище на инженер-конструктор по чл.147 ал.2 ЗУТ 
3.Схема на апартамента, издадена от АГКК
ЗАЯВИТЕЛИ:
1_____________________________

2_____________________________


2 коментара:

Анонимен каза...

Трифон Атанасов

Имам въпрос относно узаконяване на промяна в жилището, която се наложи поради проблем с отрязани комини и отдушник на баня и кухня.
Промених разположението и преместих кухнята в съседна стая и в последствие в хола за да ползвам комин на съседният вход. Над мен съсед е закупил и обединил двустаен (какъвто е моят апартамент и прилежащата до него гарсониера, като е бутал стени и е пробил носеща стена 7-ми етаж, а аз съм на 5-ти етаж).

Мога ли да узаконя промяната, понеже не мога да ползвам пълноценно стандартната кухня или как стои законово този въпрос?

А.Ненова каза...

Здравейте Трифон Атанасов,

съгласно чл.151 ал.1 т.3. от ЗУТ: "Не се изисква разрешение за строеж за вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

Ако преустройството на Вашето жилище отговаря на тези изисквания, то за него не е било необходимо да се издава разрешение за строеж, респективно да се узаконява.

Поздрави