четвъртък, 20 декември 2012 г.

Какви са разходите за прехвърляне на недвижим имот


Сделка с имот
Базата за определяне на разходите при прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот е цената на имуществото, записана в нотариалния акт. Цената е тази, която е договорена между продавача и купувача или данъчната оценка на имота, изготвена от съответната данъчна служба.
Дължимите данъци и такси при покупко-продажба са:


1. Местен данък - определя се с Наредба на общинския съвет и се заплаща по сметка на общината, на чиято територия се намира имота, като за община Пловдив от 01.01.2010г. размерът на данъка е 2,5 %, върху цената на имота.

2. Нотариалната такса за извършване на нотариален акт е прогресивна и зависи от размера на удостоверявания материален интерес. Размерът й е указан в Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност:

Удостоверяван материален             Нотариална такса (лева)
интерес
до 100 лв                                         30.00
от 101 до 1000 лв                             30 + 1,5 на сто за горницата над 100
от 1001 до 10 000 лв.                        43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000
от 10 001 до 50 000 лв.                     160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000
от 50 001 до 100 000 лв.                   480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000
от 100 001 до 500 000                       730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000
над 500 000 лв.                                1 530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000, но не повече от 6000 лв.

3. Такса за вписване – 0.1 % върху цената, съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

4. ДДС се начислява върху нотариалната такса. ДДС начисляват и данъчнозадължените по ЗДДС лица при прехвърляне на имоти изградени на груб строеж, нови сгради и други имоти, подробно изброени в закона.

ПРИМЕР:
Ако данъчната оценка на апартамент в гр.Несебър е 25 000 лева, в нотариалния акт за покупко-продажба може да се посочи различна продажна цена, например 40 000 лева, върху която се начисляват горните данъци и такси. В този случай разходите по прехвърлянето на собствеността ще бъдат следните:
 - местен данък - 3%  в Община Несебър. 3 % от 40 000 лева = 1200 лева
- нотариална такса: (160,50 лв.+0.8% за горницата над 10 000 лева) Х 20% ДДС = 360,50 Х 20%=432,6 лв.
- такса вписване - 0.1 % от 40 000 лева = 40 лв.
                                         __________________
                                        ОБЩО: 1672,60 лв.

8 коментара:

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова! Как да спася къщата си строена през 2006г.но се води незаконен строеж това е и единственото ми жилище. Имам 2 малки деца нуждая се от помоща ви спешно. Благодаря за вниманието

А.Ненова каза...

Необходимо е къщата или част от нея да е построена до 31.03.2001 г. В противен случай ще трябва да изчакате евентуална следваща амнистия/възможност за узаконяване на незаконни строежи.

Анонимен каза...

Здравейте г-жо Ненова. Много ще се радваме ако можете да ни помогнете! Бащата на моя мъж е алкохолик и тормози цялата къща. Физически и психически! Подавали сме жалби няколко пъти, но те все казват че с нищо не могат да ни помогнат. Имаме детенце на 2 годинки, което става свидетел на истериите му. Живеем в къща, която дядото на моя съпруг не завеща на никой и следователно тя се пада на баща му. Всеки път като се напие, от както почина дядото се опитва да изгони всички, жена си, сина си, старата баба и мен с детето. Тормоза е голям. Може ли мъжа ми да го съди, за да няма право да ни изгони и как може го накараме да се лекува. Благодаря ви за отделеното време. Анна Иванова

Marina Mozer каза...

Здравейте, адвокат Ненова!
С протокол за обстоятелствена проверка бе продадена земеделска земя от един от съсобствениците /наследниците/на всичките 3 колена наследници. Водих дело само за нашата част и тя ни бе върната не в реални граници, а като идеална част.
В края на м. септември излезе решение на съда за връщането на идеална част от неправомерно продадената ни земеделска земя.Преписите от решенията представих в Агенцията по вписванията, а след това - и в служба "Земеделие".
Въпросите ми са:
Какво още трябва да направя, за да не пропусна срокове и за да съм направила всичко необходимо за отделяне на земята ни от останалата част, собственост на последния купувач?
Кой ще определи границите на тази идеална част?
Какви са процедурите за получаване на нотариален акт за същата земя?

Благодаря предварително!
Поздрави!
М. Маринова

А.Ненова каза...

Marina Mozer необходимо е да е регистрирате собствеността и в Службата по кадастър (в случай, че за територията действа кадастрална карта.
За обособяване на идеална част в самостоятелен имот е необходимо да се изготви ПУП (подробен устройствен план)и да се смени статута от земеделска в неземеделска или ако площта на ид.,ч. е минимум 1 дка (за лозя), 2 дка (за ливада), 3 дка (за нива).

Николина Божкова каза...

Здравейте, адвокат Ненова. Имам следния въпрос:
Възможно ли е и как мога да предпазя глухонямата си и инвалидна баба, да не бъде подлъгана от (дядо ми) брат й, да й вземе част от къщата, в която живее.
Значи ситуацията накратко е такава...
Тя си живее в наследения дом от баща им, брат й (дядо Иван) живее в Русия повече от 40 години, но сега се сети, че си иска своето.
Но, те делят неделим имот. Сега си е дошъл и се притеснявам, дали няма да я подлъже жената и да й извърти някой номер.
Как мога да я предпазя, защото тя наистина е беззащитна!
Благодаря предварително!

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова ,
казвам се Д.Добрева,въпросът ми е следният:
предстои ми покупка на имот в новопостроена сграда с предназначение за магазин,собствениците са собствениците на имота върху който е построена кооперацията и нямат нотариален акт а само удостоверение за въвеждане в експлоатация.Помещението обаче е само на тухла без мазилка или гипсокартон,има прекарана вик и ел .инсталация.Иот там и въпросът ми- сделката ни е за 22000лв а данъчната оценка е 44000лв.Възможно ли е да има чак такава разлика в данъчната оценка,защото реялната стойност не е толкова висока,и може ли да се направи повторна данъчна оценка на помещението?
Благодаря ви предварително

Unknown каза...

Здравейте ,искам да попитам как мога да премина през съседният имот с цел ремонт ,при положение че съседите не разрешават,имота е на граница и няма друг достап , благодаря предварително!!